Ny studie om akuttmottaket ved St. Olav:

Har sett på om lengre ventetid er farlig for pasienter

I perioder kan venterommet ved akuttmottaket ved St. Olav være fylt av 30-40 pasienter. Nå har St. Olav og NTNU undersøkt om dette fører til flere dødsfall.

Mange venter: - Det er vanskelig å se for seg at en ikke skal vente i et akuttmottak, sier Johan Håkon Bjørngaard, professor ved NTNU.  Foto: Morten Antonsen

- Når det er mange pasienter på venterommet, vil alle pasientene måtte vente lenger før de får hjelp. Vi ønsket å studere om forlenget tid i akuttmottaket kunne være en risiko for pasientsikkerheten, sier Johan Håkon Bjørngaard, professor ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.