Stemmerettsjubileum 17. juli

Une Bastholms tippoldemor fikk ikke stemme fordi hun var fattig

Tippoldemoren jobbet fulltid på låsfabrikken, men med eneansvar for seks barn måtte hun motta penger fra fattigkassa. Dermed hadde hun ikke stemmerett.

Une Aina Bastholm kan ikke huske å ha lært om suspensjonen av stemmerett som rammet flere titalls tusen mennesker i starten av 1900-tallet.   Foto: Helene Mariussen

Menn i Norge fikk stemmerett i 1898, kvinner i 1913. Men først 17. juli 1919, for hundre år siden, fikk fattige lov til å stemme ved valg.