Vil felle kongeørn som tar sau og rein:

Henter døde og sårede dyr ned fra fjellet

I fjor slet sauebøndene på Fosen med bjørn som herjet i saueflokkene. Nå er det kongeørn som forsyner seg av sau og rein.

Et skadet lam ble funnet i Grønlia på Fosen i onsdag kveld. - Lammet er ennå ikke undersøkt av Statens naturoppsyn, men skadene er forenlige med at det er ørn som har vært på dyret, sier sauebonde og beitelagsleder i Leksvik Kristoffer Moan.  Foto: Privat

Indre Fosen kommune har av Fylkesmannen fått avslag på to søknader om å felle kongeørn. Kommunen har klaget på avslaget og det er nå sendt videre fra Fylkesmannen til Miljødirektoratet hvor det ligger til behandling. Søknadene ble sendt i midten av juni og midten av juli. Årsaken til at det er søkt om felling av en kongeørn er at kommunen mener tapene til sau- og reineiere er vesentlige, og at ytterligere tap må påregnes.