«Grotteveien» på Fosen:

- Vi har ikke håndtert situasjonen godt nok

Fylkeskommunen beklager at de ikke har iverksatt tiltak tidligere i veisaken på Fosen, ett år etter første bekymringsmelding. Nå skal rutinene gjennomgås.

Dette bildet ble tatt rett før veien i juli ble stengt for trafikk. Hvor lenge det blir stengt er foreløpig ikke kjent. Statens vegvesen har i første omgang sagt at det stenges i opptil to måneder.  Foto: Kurt Myrabakk

Statens vegvesen konkluderte nylig med at fylkesvei 755 langs Trondheimsfjorden måtte stenges, på en strekning mellom Vanvikan og Leksvik. Etter undersøkelser med geotekniker ble det klart at det var frykt for at veien kunne kollapse på et punkt, og ikke var trygg å kjøre på.