PST i Trøndelag: - Vi er helt avhengig av tips

Ifølge PST-sjef Per Einar Hollum finnes det personer med høyreekstreme holdninger i Trøndelag, som politiet har en bekymring for kan utføre politisk motivert vold.

- Det er umulig å vite om en person som kommer med sterke ytringer vil gå fra teori til handling, og eventuelt hvor lang tid det kan ta, sier PST-sjef Per Einar Hollum.    Foto: Helene Mariussen

Mandag ble det kjent PST mottok et tips om draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (21) for ett år siden. Tipset beskrives som «nokså vagt».