Inviterte politikere til debatt for å få endret et fattet vedtak - kun ett parti var villig til å endre mening

FAU og Aksjonsgruppa for bevaring av Stabbursmoen skole som 1-10-skole arrangerte politisk debatt onsdag kveld. Der håpte de at noen ville endre mening.

«Aksjonsgruppa for bevaring av Stabbursmoen skole som 1-10-skole» arrangerte skoledebatt med flere politiske parti representert onsdag kveld.  Foto: Kim Nygård

13. juni 2019 fattet bystyret i Trondheim vedtaket om avvikling av ungdomskoletrinnene ved Stabbursmoen skole på Heimdal. For ett par måneder siden ble vedtaket om avvikling nok en gang tatt opp i bystyret, og enstemmig fattet.