St. Olavs hospital får millioner til innovasjon:

Ber om hjelp til å utvikle robot med psykiske problemer

Overlege Solveig Klæbo Reitan ønsker seg en robot som har angst, er sint, depressiv og går med selvmordstanker.

Helsepersonell kan bruke dukker til å trene på både blodprøvetaking og livredning. Nå håper avdelingssjef ved forsknings- og utviklingsavdelingen ved St. Olav, Solveig Klæbo Reitan, det kan være mulig å utvikle utstyr som ansatte innen psykisk helse kan trene seg på.   Foto: THERESE ALICE SANNE

- Jeg vet ikke hva som er teknisk mulig. Det kan være VR-briller, en robot, en avatar eller noe annet. Jeg skal ikke komme med løsningen, men jeg kan fortelle hvilke behov vi har, sier Klæbo Reitan.