Nytt kjøremønster i Midtbyen har gitt ny flaskehals lengst vest i Olav Tryggvasons gate

Som del av en kortsiktig gatebruksplan, vedtok formannskapet 14. mars å innsnevre antall kjørefelt lengst vest i Olav Tryggvasons gate. Resultatet er blitt en ny flaskehals.

Sykkelvei. Langs en strekning på 75 meter mellom krysset Olav Tryggvasons gate - Fjordgata og Olav Tryggvasons gate - Sandgata bygges det nå sykkelvei med fortau. Dermed blir det bare ett kjørefelt vestover for all trafikk.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Gjentatte tilfeller av køkaos siden midten av august har fått Trondheim kommune til å rette søkelyset på trafikkavviklingen i sentrumsgatene. En av gatene som får størst fokus er Olav Tryggvasons gate.