Upopulære barn har litt større risiko for å få infeksjoner i barnehagen

Populære barn er mindre utsatt for å få infeksjoner enn mer upopulære barn, ifølge en ny, norsk studie.

Populær i gjengen eller ikke? Det kan være en av forklaringene på hvorfor noen barn får flere infeksjoner enn andre. (Arkivfoto)  Foto: Stein Bjørge

– Det kan være tøft å være barn i barnehagen. I likhet med voksne kan også barn være ekle mot hverandre og noen kan bli avvist fra fellesskapet, påpeker stipendiat og forsker Vidar Sandsaunet Ulset ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo til Aftenposten.