På åtte uker ble Maria en tryggere mor

I åtte uker gikk Maria Tunset Grinde på gratiskurs tilbudt gjennom barnehagen. Det har hun hatt stor nytte av.

Maria Tunset Grinde har som foreldre flest, kjent på høye forventninger om hvordan man skal takle foreldrerollen. Gjennom barnehagens foreldrestøttekurs har hun blitt en tryggere mor på flere plan. - Jeg er mer bevisst og tar meg tid til å reflektere over mitt og barnets samspill i hverdagen, sier tobarnsmoren.  Foto: ANNIKA BYRDE

I 2018 la regjeringen for første gang frem en foreldrestøttestrategi, med mål om å bedre foreldres samspill med deres barn. Via blant annet barnehager, skoler, helsestasjoner og barne- og familietjenester over hele landet, skal foreldre med barn mellom 0-18 år, tilbys gratis lavterskelkurs, uten henvisning, for å trygge foreldrerollen.