Statsbudsjettet 2020:

- Dette er en hån mot fastlegene

Regjeringen foreslår 350 millioner kroner til fastlegeordningen. Tor Magne Johnsen, en av fastlegene bak «trønderopprøret», mener beløpet er lommerusk som ikke vil ha noen effekt på dagens fastlegekrise.

Oppgitt: Fastlege Tor Magne Johnsen er sterkt kritisk til helseminister Bent Høie og hans budsjett som mandag ble lagt frem. - Krisen er høyst reell. Evalueringen har vist at det er kritisk og at det er en underfinansiering av systemet. Fastlegeordningen er kanskje den største suksessen i det norske helsevesenet. Nå er vi faktisk i en situasjon der den er i ferd med å kollapse. Går dette under nå, så er regjeringen ansvarlig for å ha tatt livet av kanskje den mest vellykka helsereformen, sier Johnsen.   Foto: Rune Petter Ness

I det nye statsbudsjettet har regjeringen foreslått 350 millioner kroner til å styrke og videreutvikle fastlegeordningen.