Disse to barnehagene kan miste millionbeløp

- Uforståelig at rådmannen forskjellsbehandler barna i samme kommune, mener styreleder i en av barnehagene.

Klæbu barnehage og Knærten FUS friluftsbarnehage vil ikke få tilskuddene som andre private barnehager i Trondheim får, hvis rådmannens forslag blir vedtatt. 2,2 millioner kroner over to år er summen det handler om.  Foto: Fra hjemmesiden til Klæbu barnehage og Knærten FUS friluftsbarnehage

Etter sammenslåingen fra nyttår vil nye Trondheim kommune ha 80 private barnehager. To av disse befinner seg i Klæbu, men i budsjettforslaget som rådmannen har lagt frem, likebehandles ikke barnehagene økonomisk. Grunnen er at rådmannen velger å benytte seg av muligheten til å gi tilskudd til barnehagene etter gammel kommunes økonomi.