Han blir ny direktør i Helse Nord-Trøndelag

Fredag overtar Tor Åm (68) direktørjobben i helseforetaket som står foran store økonomiske kutt.

Tor Åm er i dag samhandlingsdirektør ved St. Olavs hospital. Nå blir 68-åringen konstituert direktør i Helse Nord-Trøndelag.  Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Åm er i dag samhandlingsdirektør og fagdirektør for rus og psykisk helse ved St. Olavs hospital.