Ny undersøkelse:

Mange unge er redde for å bli alkoholikere

Én av fem unge voksne har vært bekymret for å utvikle et alkoholproblem, viser ny undersøkelse.

Forebygger: Maren Kronlund jobber som prosjektleder i Studentsamskipnadens (Sit) alkoholforebyggende tiltak, Lykkepromille i Trondheim. Hun er ikke overrasket over at nesten en av fem unge voksne sier de har vært bekymret for å utvikle et alkoholproblem. Som prosjektleder jobber hun med å redusere ekskluderingseffekten det fører med seg å takke nei til alkohol.  Foto: Morten Antonsen

På spørsmål om du noen gang i løpet av de siste tre årene har vært bekymret for å utvikle et alkoholproblem, svarer hele 18 prosent av unge mellom 18 til 29 år ja.