- Ingen av oss vil få tid til å være ute og drive oppsøkende arbeid blant ungdommene

Tre ansatte i halve stillinger ved Ungdomstjenesten på Heimdal skal drive forebyggende arbeid blant 3151 ungdommer.

Frustrert: Barne- og familietjenesten på Heimdal har 3151 ungdommer som sogner til deres bydel. I ungdomstjenesten skal tre ansatte i 50 prosent-stillinger drive forebyggende og oppsøkende arbeid. Dette vil gi en oppstykket arbeidshverdag, noe som er både umotiverende og frustrerende, ifølge ungdomskoordinator Mona Johansen Isberg. I tillegg ser de en økning i ungdomskriminalitet i bydelen. - Vi opplever en økning av blant annet hærverk og hasjrøyking, sier hun.  Foto: Morten Antonsen

På grunn av omrokeringer og innsparing i Barne- og familietjenesten på Heimdal, vil en fulltidsstilling i Ungdomstjenesten bli erstattet med to halve stillinger. Dette vil gjøre arbeidsdagen i Ungdomstjenesten både oppstykket og utfordrende, mener de ansatte.