- Noen ganger kan det oppstå farlige situasjoner for ansatte

Flere sykehjem i Trondheim leier inn vektere for å trygge de ansatte mot demente, utagerende beboere.

- Vår rolle er å være til stede og sørge for at helsepersonell kan utføre jobben sin, uten at de risikerer å bli skadet, sier Kjell Ivar Andersen, avdelingssjef i Securitas Trøndelag. Til høyre driftsleder stasjonærvakt Jostein Jakobsen.  Foto: Richard Sagen

- Det er en del beboere som er ganske sterke, og som har en utagerende adferd. Da har det vært nødvendig å bruke Securitas til å beskytte ansatte og andre pasienter, sier Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse i Trondheim kommune.