Kuldegrader og svevestøv gir Trondheim landets høyeste luftforurensning denne uka

Kuldegrader og stillestående luft kombinert med piggdekkbruk og vedfyring, gjør at luftkvaliteten i Trondheim de siste dagene har falt til kritiske nivåer.

Kombinasjonen tørt, kaldt vær, stillestående luft og utslipp av eksos og svevestøv, høy luftforurensning i Trondheim de neste dagene.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Dersom perioden med høyt nivå blir langvarig, kan det bli aktuelt å innkalle en egen beredskapsgruppe for å drøfte tiltak.