Forsøk med miljøfartsgrense i Trondheim

Nedsatt hastighet gir bedre luftkvalitet

Å senke hastigheten med 20 kilometer i timen fører til betydelig mindre utslipp av svevestøv. Det viser tester utført i Trondheim sist vinter.

Dårlig luft: Kombinasjonen tørt, kaldt vær og stillestående luft øker antall dager med dårlig byluft i Trondheim. Foto: ØYVIND LEIN  Foto: Øyvind Lein

Å redusere fartsgrensen for å redusere luftforurensningen kalles midlertidig miljøfartsgrense, og er ett av tiltakene kommunene kan ta i bruk for å bedre luftkvaliteten i perioder med ekstra mye svevestøv.