- Du får ikke noe bedre. Dette er det desidert beste yrket på jorda

I den første nota fikk «Trønderhav» bare tre tonn brisling da fisket startet i Trondheimsfjorden søndag morgen. Kontrollørene fra Fiskeridirektoratet fant ingenting å utsette på fangsten.

Fisker Snorre Ulvan sjekker fangsten og tar ut sei og torsk som har lurt seg med. Brislingbestanden i Trondheimsfjorden er på tilbakegående. Også Fiskeridirektoratets representant mener at det tradisjonelle fisket må strengere reguleres.   Foto: Michael Schult Ulriksen

- Men det er behov for regulering av fisket i Trondheimsfjorden, sier seniorinspektør Jan Brødreskift i Fiskeridirektoratet.