Her dykker arkeologene etter brua der birkebeinerne vant slaget

I middelalderen gikk Norges lengste bru over Nidelva - rett ved dagens Elgeseter bru. Nå henter marinarkeologer opp nesten tusen år gamle tømmerstokker fra middelalderbrua.

Marinarkeologene: Her kaster Fredrik Skoglund fra NTNU Vitenskapsmuseetseg ut i elva. I båten står Staale Normann (også NTNU Vitenskapsmuseet) i gul varmedress og sikkerhetsdykkeren Tord Karlsen, innleid fra Sjøfartsmuseet i Bergen.   Foto: Rune Petter Ness

På denne brua midt i Trondheim sloss baglerne mot birkebeinerne og tapte i 1199. Her sto slaget på Kalvskinnet i 1179 mellom Kong Sverre og Erling Skakke. Brua er første gang omtalt i Sverres saga fra 1100-tallet. Nå dykker arkeologer etter restene av denne brua som er en sentral bit av norgeshistorien. Arkeologer har allerede funnet tømmer datert til 1260. Drømmen er å finne eldre brufundamenter eller kanskje til og med restene av et sverd eller andre middelaldervåpen.