Vil ha betydelige innstramminger for biltrafikken i Midtbyen for å få bussen fortere fram

Alt for lav hastighet på bussene gjør at rådmannen vil innføre omfattende strakstiltak med strenge restriksjoner på bilkjøring i Midtbyen.

Sykkelvei. Rådmannen vil ha sykkelvei i Olav Tryggvasons gate mellom Søndre gate og Munkegata.  Foto: Illustrasjon: Miljøpakken

De nye innstramningene gjelder Olav Tryggvasons gate, Munkegata og Søndre gate og skal testes ut som et prøveprosjekt i seks måneder.