«Hastevedtak» lar vente på seg

- To måneders saksbehandling for å få koblet til lyskryss på en fotgjengerovergang?

Det ble ingen løsning for problemgata Olav Tryggvason i formannskapet. Fortsatt mangler mye informasjon - og fortsatt er lyskryssene mørke.

- Det er ingen som tør å prøve noe som helst hvis det viser seg nærmest umulig å gå tilbake om prøvetiltaket ikke fungerer, sier Rita Ottervik etter at lyskryssene i Olav Tryggvasonsgate ikke har latt seg skru på igjen etter et feilslått vedtak om å slå dem av.   Foto: Roar Blasmo-Falnes Roar Blåsmo-Falnes

Kommunedirektøren hadde lagt fram en sak med strakstiltak, for å få bussene raskere fram i gata. Saken ble utsatt fordi politikerne manglet nødvendig informasjon. I stedet ble det en skarp diskusjon om sendrektigheten i kommunen.