Politikerne vil sikre Ranheim nytt sentrum

Bystyret mener Bane Nor må klare å planlegge utbygging av ny jernbane uten å legge beslag på det som skal bli et nytt sentrumsområde i bydelen.

Bane Nor vil ha restriksjoner på et stort område mellom Ranheim papirfabrikk og dagens jernbanelinje, for å sikre at det ikke bygges noe på området som vil hindre fremtidig jernbaneutbygging.  Foto: Vegard Eggen

Bane Nor planlegger bygging av jernbane med dobbeltspor nord for Trondheim, inkludert tunnel fra Ranheim til Hommelvik. For å hindre at det blir startet andre byggeprosjekter som kan vanskeliggjøre byggingen har Bane Nor båndlagt et stort område mellom Ranheim papirfabrikk og dagens jernbanelinje. Det innebærer at det ikke tillates bygging her uten tillatelse fra Bane Nor.