Her havner flest i Nidelva

Politiet har kartlagt hvor folk har havnet i vannet nær Trondheim sentrum de siste fem årene. Flere tiltak er iverksatt for å sikre områdene.

- Det har ikke være en signifikant nedgang i 2019, men effekten av de iverksatte sikringstiltakene er forventet å komme etterhvert, sier Roy Welle fra Trøndelag brann- og redningstjeneste.   Foto: Pål Solberg

Julebordsesongen er i gang. Det er glatt, mørkt, og folk drikker kanskje mer enn til vanlig.