Kan bli bomavgift for elbiler i Trondheim fra 1. mai neste år

Fritaket for avgift for elbiler i bomringen kan snart være over. Bompengeselskapet Vegamot ber Miljøpakken vurdere å innføre 50 prosent elbiltakst fra neste år.

Elbilavgift. Trondheim kan få avgift for elbiler i bomringen fra 1. mai 2020.   Foto: Terje Svaan

Bakgrunnen for henvendelsen er at antallet elbiler vokser nå så kraftig at det rammer bompengeinntektene til Vegamot.