Ordfører Myrvold får stillingen halvert

Kommunestyret i Ørland har vedtatt å halvere ordførerstillingen. Nå ber Høyre Fylkesmannen sjekke om dette er lovlig.

Halvert lønn: Kommunestyret i Ørland har vedtatt at både stillingen og lønna til ordfører Tom Myrvold (H) halveres.   Foto: Audun Fegran Kopperud / Fosna-Folket

Det har tidligere i år vært mye drama om makten i Ørland, og for en måned siden satte Kommunal- og moderniseringdepartementet to kommunestyrevedtak til side og godkjente det første ordførervalget av Tom Myrvold (H). Dermed ble Myrvold ordfører med et flertall mot seg i kommunestyret.