Flytter millioner til utslippsfrie hurtigbåter

På tampen av budsjettåret har regjeringen funnet flere millioner til å gjøre hurtigbåtene mer klimavennlige.

Rent på vannet: Slik kan fremtidens hurtigbåt bli seende ut, hvis et av de trønderske forslagene til utslippsfri hurtigbåt vinner frem. Flying Foil og NTNU kjemper mot fire andre grupperinger om å få bygge fossilfrie hurtigbåter.  Foto: Flying Foil

Syv fylkeskommuner får til sammen litt over 26 millioner kroner til sine ulike hurtigbåtprosjekter. Trøndelag fylkeskommune får 2,1 millioner til et nasjonalt anskaffelsesprosjekt.