Vegvesenet vil ha nytt toplanskryss på Klett

Anbefaler at skisserte strakstiltak på Klett ikke gjennomføres. - Et nytt toplanskryss fremstår som eneste riktige retningsvalg, skriver de i et notat til Miljøpakken.

KØ: Køer på splitter nye firefelts E6 i Storlersbakken i Trondheim.   Foto: Terje Svaan

Statens vegvesen anbefaler at strakstiltakene som er vurdert mot Klett-køene ikke gjennomføres, det kommer frem i et notat som legges frem for Miljøpakkens kontaktutvalg tirsdag.