Vil ha bomavgift for elbiler fra 1. mai neste år

Styringsgruppa for Miljøpakken ba tirsdag bompengeselskapet Vegamot forberede innføring av halv bomavgift for elbiler i Trondheim fra 1. mai neste år.

Fra 1. mai neste år kan Trondheim få bomavgift for elbiler.  Foto: Terje_Svaan Terje Svaan

Det er den kraftige veksten i antallet elbiler som har fått Vegamot til å be Miljøpakken om å vurdere å innføre 50 prosent elbiltakst, også kalt redusert rabatt for elbil, fra neste år. I dag er elbiler fritatt for avgift i bomringen.