Rasfare utsetter boligdrømmen i bryggene

Har du en drøm om en gang å bo i bryggerekka i Kjøpmannsgata? Drøm videre.

Bryggerekka i Kjøpmannsgata i solnedgang er en attraksjon. Men om det blir mulig å bosette seg inne i bryggene er høyest uvisst. Kvikkleire skaper trøbbel.  Foto: Morten Antonsen

Flere utbyggere og eiendomsinvestorer har flere ganger ytret ønske om å gjøre om bryggene til boliger. Og for seks år siden fikk kommunedirektøren (som ble titulert rådmann den gang) oppdraget med å fremme en reguleringsplan for Kjøpmannsgata. Planen skulle ivareta bygningsmiljøet, og skape økonomisk grunnlag for å investere i bevaring og vitalisering av bryggene. Samtidig skulle det kartlegges og bestemmes hva bryggene kunne brukes til, og hvilke som kunne omreguleres til boliger.