Sykepleierstudentene i Trondheim skiller seg ut fra resten av landet

Resultatene fra nasjonal deleksamen i sykepleierstudiet er klare. På lista over strykprosent skiller NTNU-studentene i Trondheim seg ut.

Eksamensresultatene er klare: St. Olavs hospital er også studiested for sykepleierstudentene i Trondheim.   Foto: Kim Nygaard

Det dreier seg om nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Studentene tok eksamen før jul i første semester av første studieår av sykepleierutdanningen.