- Ulovlig å halvere ordførerlønna

Advokatene i Kommunenes Sentralforbund, KS, mener det er ulovlig av nye Ørland kommune å halvere lønna til ordfører Tom Myrvold (H)

Ørland kommune har ikke lov til å halvere lønna til ordfører Tom Myrvold (H), ifølge advokatene i Kommunenes Sentralforbund, KS. Ordførerlønna er på drøyt 987 000 kroner årlig.