Vil ha eget samisk hus i Trondheim

– Vi smykker oss med samisk kultur i festtaler, men nå må samene få en arena å utøve og eksponere sin kultur, sier Arve Sletten (Rødt). I dag - på samenes nasjonaldag - tar han opp i bystyret saken om et eget samisk hus i Trondheim.

Et samisk hus bør ligge i sentrum, ifølge Arve Sletten, bystyrerepresentant for Rødt i Trondheim..  Foto: Morten Antonsen

De samiske organisasjonens ønske om et samisk hus i Trondheim ble behandlet i bystyret 28. februar 2019. Bystyret gikk da inn for å styrke samisk kultur og språk byen. I oppfølgingen av vedtaket ønsket bystyret et felles kontaktpunkt i det samiske miljøet i byen. Saemien Sijjie Tråante (Samisk møtested i Trondheim) ble stiftet våren 2019. Hovedmandatet var blant annet å arbeide for et kommende samisk hus.