Advarer om svært høy vannstand

Ekstremværet Elsa vil ramme Trøndelag mandag og tirsdag. Svært høy vannstand kan føre til at områder på Piren blir sperret av.

Søndag var det uvanlig høy vannstand på Piren. Dette bildet ble tatt ved 11.30-tiden.  Foto: Jørn Ove Sæternes

- Ut fra Kartverkets vannstandsmål kan vannstanden gå opp mot 80 cm over normal vannstand, og kan da nå over kaikanten ytterst på Piren. Dette området vil da bli sperret av for gående og bilister, sier Birgit Thorsen, kommunikasjonsrådgiver ved Trondheim havn.