30 ran på fire måneder i Trondheim. Dette er gjerningspersonene

Politiet har registrert hele 30 ranssaker i Trondheim kommune i oktober, november, desember og januar.

Politiet har rykket ut etter en rekke meldinger om ran i Trondheim de siste månedene.  Foto: Christine Schefte

Til sammenligning var det kun registrert 16 ran i bykommunen i hele 2018, opplyser avsnittsleder for forebyggendeavsnittet ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Jan Erik Mihle.