Flatanger-ordfører erklært inhabil i vindkraftsak etter seks år

I 2014 forhandlet Flatanger-ordfører Olav Jørgen Bjørkås fram avtalen med vindkraftselskapet Zephyr om utbygging på Innvordfjellet. Nå, nesten seks år senere, konkluderer Revisjon Midt-Norge at han var inhabil.

Flatanger-ordfører Olav Jørgen Bjørkås er grunneier i området hvor det er planlagt vindkraftverk på Innvordfjellet. Likevel ledet han utvalget som forhandlet fram avtalen med utbyggeren Zephyr.   Foto: Morten Antonsen

Revisjonsselskapet har vurdert ordførerens habilitet på oppdrag for kontrollutvalget og kommunestyret i Flatanger.