Politiet slår alarm: - De kjører ulovlig for å komme seg til de lovlige løypene

Selbu er blant kommunene i Trøndelag med flest kilometer med snøskuterløyper. Men det er ikke alle som kommer lovlig til løypene.

Ifølge politiet er det enkelt å se når noen har kjørt «villmann» med snøskuter i terrenget. Bildet er fra en tidligere kontroll.   Foto: håvard h. jensen

Da Adresseavisen kartla rekreasjonsløyper i Trøndelag for to år siden, var det Lierne og Selbu som hadde flest kilometer med lovlige snøskuterløyper i sine kommuner. Her kan man kjøre uten at det stilles krav til at kjøringen skal ha spesielle nytteformål.