Eikrem-saken fører til diskusjon på neste styremøte

– Det kan ikke forsvares dersom NTNU-ansatte kommer med lovstridige ytringer, sier NTNU-rektor Anne Borg. Hun understreker at studentene ikke skal utsettes for diskriminering og trakassering.

Rektor Anne Borg tar opp spørsmål rundt ytringsfrihet og akademisk frihet for NTNU-ansatte på neste styremøte.  Foto: THERESE ALICE SANNE

I denne saken er en nyhetsartikkel fra Filter Nyheter sitert. Etter at Adresseavisen publiserte denne saken, har PFU slått fast at Filter Nyheter i den siterte artikkelen har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten. Punkt 3.2 har denne ordlyden: