Her skal St. Olav isolere syke koronapasienter

St. Olav forbereder seg på å isolere syke pasienter med koronavirus. Situasjonen er i endring fra dag til dag, sier fagdirektøren på sykehuset.

I isolasjon: Fagdirektør Runa Heimstad på St. Olavs hospital viser fram ett av rommene der pasienter kan bli isolert for å hindre smitte.   Foto: Mariann Dybdahl

Hele helsevesenet er i ekstra beredskap på grunn av koronaviruset. Sykehuset har satt ned en beredskapsgruppe med sentrale folk fra ulike deler av sykehusdriften. Samtidig møtes kommunehelsetjenesten og sykehusets folk ukentlig for å diskutere situasjonen rundt viruset som nå sprer seg i hele verden.