Da skoleelevene skrev innlegg i Adressa, begynte ting å skje

Elevene klaget over at det ikke var plastsortering på skolen. To måneder etterpå blir det.

Får plastsortering: Maria Eriksen Storrø og Oskar Gåsø fra elevrådet på Heimdal videregående skole skrev leserinnlegg sammen med andre elevrådsledere på trondheimsskolene. Nå får de det som de vil.   Foto: Aagot Opheim

Hvorfor sorterer ikke trondheimsskolene plasten? Det var tittelen på et leserinnlegg fra elevrådslederne på de videregående skolene i Trondheim i desember. De skrev: «altfor mange av de offentlige videregående skolene i Trondheim mangler plastsortering for elevene. Dette vil vi elevrådsledere gjøre noe med.»