Farevarsel om høy vannstand onsdag

Meteorologisk institutt varsler høy vannstand på gult nivå i Trøndelag onsdag ettermiddag og natt til torsdag.

Farevarsel. Det er sendt ut gult farevarsel om høly vannstand i Trøndelag onsdag ettermiddag og natt til torsdag.  Foto: Espen Bakken

Instituttet skriver i farevarseklet at det «onsdag ettermiddag og natt til torsdag er det ventet høy vannstand, estimert til 40-60 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellen.«