Fylkesmannen urolig for sprikende karantene-regler:

- Jeg er kort og godt bekymret

Fylkesmannen i Trøndelag er urolig for ulike karanteneregler mellom kommuner. - Er det for ulike regler kommunene mellom, blir det vanskelig å være innbygger, sier fagdirektør Marit Kverkild.

- Vi må ha klare og tydelige råd så befolkningen ikke blir forvirret, sier fagdirektør Marit Kverkild, som har hovedansvar for smittevern hos Fylkesmannen i Trøndelag. 

Det er stor forskjell på hvordan ulike trønderske kommuner praktiserer karanteneregler for innreisende til kommunen i forbindelse med corona-utbruddet.