Medisiner mot malaria og ebola testes ut på pasienter med korona-smitte i Trøndelag

Remdesivir, som er utviklet med mål om å bekjempe ebola-viruset, kan bli testet ut på pasienter med korona-virus ved Sykehuset Levanger og St. Olavs Hospital.

- Alle pasienter med bekreftet Covid 19-infeksjon kan bli innlemmet i studien, som vil foregå som en åpen, randomisert studie, det vil si at halvparten får medisin og den andre halvparten ikke, sier anestesilege Nina Vibeche Skei.  Foto: HNT

Den mest aktuelle er imidlertid en malariamedisin som også blir brukt som sykdomsmodifiserende legemiddel ved leddgikt.