Har evaluert etter ranssak. Fant dette forbedringspunktet

To 16-åringer fikk bo på samme barnevernsinstitusjon mens de sammen skal ha begått en rekke ran. Nå har flere etater hatt evalueringsmøte.

Oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim kommune  Foto: Christine Schefte

– Vi har hatt et evalueringsmøte med politiet, Bufetat og flere av tjenesteområdene i kommunen. Det var meget nyttig og vil bli gjentatt. Det er viktig med god innsikt i og forståelse for de ulike tjenestenes mandat og ansvar. Da ser vi også hvordan vi kan jobbe bedre sammen, sier oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim kommune til Adresseavisen.