Forbyr utleie av sykler og elsparkesykler

Kommunedirektøren i Trondheim vil ha forbud mot utleie av elsparkesykler og sykler. Dette for å forhindre smitte av korona-viruset.

Disse og andre elsparkesykler som leies ut blir forbudt i Trondheim. Såfremt politikerne vedtar det kommunedirektøren foreslår.  Foto: Torsten Hanssen

Det kommer frem i saksfremlegget som formannskapet i Trondheim skal ta stilling til senere torsdag. Ettersom det er en hastesak vil formannskapet fatte vedtak på vegne av bystret.