Dette er alle de nye konfirmasjonsdatoene i Trondheim

Årets konfirmasjon i Trondheim er flyttet til etter sommeren. De første konfirmasjonene blir arrangert i august og de siste i november.

Konfirmasjon. Nidaros domkirke og Vår Frue menighet avvikler konfirmasjonene etter endringen i vår, lørdag 15. august og søndag 16. august.  Foto: Ivar Mølsknes

De mest populære datoene for årets konfirmasjoner er lørdag 22. august, søndag 23. august, 29. august og 12. september.