Enighet i Stortinget:

Starter jobben med å sikre karbonfangst på Heimdal

I natt ble partiene enige om at det skal bygges ut karbonfangst og –lagring. Forbrenningsanlegget på Heimdal skal utredes.

Klimautslippene skal reduseres med hele 80 prosent i Trondheim innen 2030. Nattens enighet om å utrede karbonfangst på forbrenningsanlegget i Heimdal er godt nytt for byens kuttplaner.  Foto: jens petter søraa

Saken om investering i karbonfangst og -lagring skal opp i statsbudsjettet senest i 2021.