Sykehjemsavdeling i Trondheim tømt for å gi plass til koronapasienter

Sykepleier Kjersti Wanvik Enlid (23) er én av dem som har sagt ja til å jobbe med pasienter som er koronasyke.

Sykepleier Randi Langås t.v. og Kjersti Wanvik Enlid er klare til innsats for koronasyke. De vil møte pasientene i fullt smittevernutstyr.  Foto: Mariann Dybdahl

- Jeg vet ikke helt hva jeg går til. Men jeg tenker at dette er god læring, og en god erfaring å ta med seg senere, sier Wanvik Enlid.