Ber mødre og kjærester gripe inn for å redde liv:

– I noen områder vil ulovlig snøskuterkjøring kreve liv

Erik Ydse i Statens naturoppsyn ber kvinnene gripe inn og stoppe ulovlig snøskuterkjøring i livsfarlig skredterreng.

Flyfoto som viser snøskuterspor på kryss og tvers i bratt og skredfarlig terreng. Bildet ble tatt i forbindelse med en kontroll i Rindal i slutten av mars.  Foto: Statens naturoppsyn

Bakgrunnen for utspillet er høy rasfare mange steder i Trøndelag. Ydse forteller at han og kollegene nå ofte ser spor etter livsfarlig snøskuterkjøring i bratt og rasfarlig terreng i flere midtnorske kommuner i forbindelse med naturoppsyn og kontroller.