Koronakrisen: Dette er prosjektene i Miljøpakken som kan sikre sysselsettingen

Utbyggingsprosjekter for flere milliarder kroner i Miljøpakken i Trondheim kan spille en nøkkelrolle i sysselsettingen etter koronakrisen. Det er "spesielt viktig å sikre framdriften på store prosjekter", skriver sekretariatet.

Nydalsbrua. Byggingen av Nydalsbrua vil gi et viktig bidrag til sysselsettingen. Brua vil koste 1,2 milliarder kroner.  Foto: Tegning: Miljøpakken

Kontaktutvalget i Miljøpakken vedtok fredag handlingsprogrammet for 2021 - 2024. I programmet finnes det store prosjekter innen vei, kollektivtrafikk og sykkel/gang de neste årene.